READINGS FOR 5 – 11 December 2016 THIRD SUNDAY OF ADVENT – 11 December

Isaiah 35:1-10
Luke 1:47-55
Psalm 146:5-10
James 5:7-10
Matthew 11:2-11

READINGS FOR 28 November – 4 December 2016 SECOND SUNDAY OF ADVENT – 4 December

Isaiah 11:1-10
Psalm 72:P1-7, 18-19
Romans 15:4-13
Matthew 3:1-12

READINGS FOR 21 – 27 November 2016 FIRST SUNDAY OF ADVENT – 27 November

Isaiah 2:1-5
Psalm 122
Romans 13:11-14
Matthew 24:36-44

READINGS FOR 14 – 20 November 2016 THE REIGN OF CHRIST

Jeremiah 23:1-6
Luke 1:68-79
Colossians 1:11-20
Luke 23:33-43

READINGS FOR 7 – 13 November 2016

Isaiah 65:17-25
Isaiah 12 or Psalm 118
2 Thessalonians 3:6-13
Luke 21:5-19

READINGS FOR 31 October – 6 November 2016

Haggai 1:15b-2:9
Psalm 145:1-5, 17-21
2 Thessalonians 2:1-5, 13-17
Luke 20:27-38

READINGS FOR 24 – 30 October 2016

Habakkuk 1:1-4; 2:1-4
Psalm 119:137-144
2 Thessalonians 1:1-4, 11-12
Luke 19:1-10

READINGS FOR 17 – 23 October 2016

Joel 2:23-32
Psalm 65
2 Timothy 4:6-8, 16-18
Luke 18:9-14

READINGS FOR 10 – 16 October 2016

Jeremiah 31:27-34
Psalm 119:97-104 or Psalm 19
2 Timothy 3:14-4:5
Luke 18:1-8

READINGS FOR 26 September – 2 October 2016

Lamentations 1:1-6
Psalm 137
2 Timothy 1:1-14
Luke 17:5-10

READINGS FOR 19 – 25 September 2016

Jeremiah 32:1 – 3
Psalm 91:1-6
1 Timothy 6:6-19
Luke 16:19-31

READINGS FOR 5 – 11 September 2016

Jeremiah 4:11-12, 22-28
Psalm 14
1 Timothy 1:12-17
Luke 15:1-10

Facebook