READINGS FOR 19 – 25 September 2016

Jeremiah 32:1 – 3
Psalm 91:1-6
1 Timothy 6:6-19
Luke 16:19-31

READINGS FOR 5 – 11 September 2016

Jeremiah 4:11-12, 22-28
Psalm 14
1 Timothy 1:12-17
Luke 15:1-10

READINGS FOR 29 August – 4 September 2016

Jeremiah 18:1-11
Psalm 139:1-6, 13-18
Philemon 1-21
Luke 14:25-33

READINGS FOR 22 – 28 AUGUST 2016

Jeremiah 2:4-13
Psalm 81:1, 10-16
Hebrews 13:1-8, 15-16
Luke 14:1, 7-14

READINGS FOR 15 – 21 AUGUST 2016

Jeremiah 1:4-10
Psalm 71:1-6
Hebrews 12:18-29
Luke 13:10-17

READINGS FOR 8 – 14 AUGUST 2016

Isaiah 5:1-7
Psalm 80:1-2, 8-19
Hebrews 11:29-12:2
Luke 12:49-56

READINGS FOR 25 – 31 JULY 2016

Hosea 11:1-11
Psalm 107:1-9, 43
Colossians 3:1-11
Luke 12:13-21

READINGS FOR 1 – 7 AUGUST 2016

Isaiah 1:1, 10-20
Psalm 50:1-8, 22-23
Hebrews 11:1-3, 8-16
Luke 12:32-40

READINGS FOR 11 – 17 JULY 2016

Amos 8:1-12
Psalm 52 or Psalm 82
Colossians 1:15-28
Luke 10:38-42

READINGS FOR 4 – 10 JULY 2016

Amos 7:7-17
Psalm 82
Colossians 1:1-14
Luke 10:25-37

READINGS FOR 27 JUNE – 3 JULY 2016

2 Kings 5:1-14
Psalm 30
Galatians 6:1-16
Luke 10:1-11, 16-20

READINGS FOR 13 – 19 JUNE 2016

1 Kings 19:1-15a
Psalm 42
Galatians 3:23-29
Luke 8:26-39

Facebook